کنتور آب

شرکت توسعه شبکه آبرسانی تامین کننده انواع کنتورهای آب آماده همکاری با صنعت آبفای کشور میباشد.

کنتور آب

کنتور آب

 

کنتور آب وسیله‌ای است که برای اندازه‌ گیری مقدار آبی که از یک مسیر بسته ( خط لوله ) عبور کرده استفاده میگردد. به عبارتی دیگر وسیله ای است برای بدست آوردن مقدار آب مصرفی که آن را دبی یا کمیت کل می نامند. واحد اندازه گیری کنتور آب معمولا لیتر است ولی در برخی موارد از متر مکعب نیز میباشد.

شماتیک کنتور آب

در برخی از کنتور ها حجم آب به طور مستقیم خوانده می شود. و در بعضی از انواع دیگر پس از اندازه گیری دبی سرعت و یا وزن ، حجم آن تخمین زده می شود.

قسمت های تشکیل دهنده کنتور را شامل سه بخش اصلی میباشد:

 • بخش اندازه گیرنده
 •  بخش شمارنده
 • بخش نمایش دهنده

بخش اندازه گیرنده ، وظیفه تبدیل حجم ، دبی ، سرعت یا وزن آب عبوری به سیگنال های قابل شمارش را بر عهده دارد. که از طریق مکانیکی یا الکترونیکی به قسمت شمارنده منتقل میشود و در آنجا شمارش و پردازش شده و از طریق نمایش دهنده قابل قرائت است.

کنتورهای مکانیکی

از متداول ترین انواع کنتور کنتورهای مکانیکی است. در این کنتورها میزان جابجایی و حرکت پروانه یا پیستون که متاثر از میزان حجم آب عبوری است اندازه گیری و ثبت میگردد. میزان حرکت پروانه یا پیستون ، از طریق چرخ دنده (گیربکسی) ، یا ترکیبی از درگیری دو آهن ربا و تعدادی چرخ دنده (مغناطیسی) منتقل میگردد.

کنتورهای گیربکسی اگر تمام قطعات داخلی ، با آب در ارتباط باشند تر ، اگر تمام قطعات داخلی ، با آب در ارتباط باشند و تنها بخش شمارنده با آب در تماس نباشد نیمه خشک و اگر فقط پروانه با آب در تماس باشد ( کنتور مغناطیسی ) خشک نام میگیرد.

از مزایای کنتورهای مغناطیسی در مقایسه با کنتورهای گیربکسی کاهش ارتباط قطعات داخلی با آب و رسوب املاح موجود در آن میباشد . ولی تاثیر میدان های مغناطیسی خارجی روی عملکرد کنتور و بروز پدیده قطع اتصال در آهن ربا و یا جذب براده های فلزی احتمالی موجود در آب، جز عیوب این کنتورها میباشد .که البته بسیاری از شرکت های معتبر با طراحی اصولی و تعبیه حلقه ضد مغناطیس و استفاده از آهن رباهای دائمی مناسب و دقیق عیوب مذکور را در رفع نموده اند.

کنتورهای مکانیکی نوع سرعتی

کنتورهای سرعتی ، توربین یا پروانه ، که در مسیر آب قرار گرفته تشخیص دهنده جریان است و توسط نیروی حرکت آب به طور آزادانه دوران می کند و به واسطه حرکت پروانه ، میزان حجم آب اندازه گیری می شود. طراحی پروانه و محفظه مربوط به آن به گونه ای است که بین چرخش پروانه و سرعت جریان آب تناسب مستقیم برقرار است. اگر محور توربین در امتداد مسیر جریان آب عمود باشد کنتور را توربین عمودی می نامند. کنتورهای توربین افقی معمولا در سایزهای بالا (حجیم) و توربین عمودی در سایزهای پایین ( کنتورهای خانگی) استفاده میگردد.

اگر آب از یک روزنه به پروانه برخورد کند به آن کنتور تک افشانه و اگر از چند روزنه برخود کند چند افشانه گویند. که کنتورهای چند افشانه در برابر ضربات دینامیکی مقاومتر از تک افشانه است و در مقابل کنتورهای تک افشانه در سرعت کمتر آب شروع به کار میکند.

نصب بهره برداری و نگهداری کنتورهای مکانیکی

برای کارکرد بهینه و بهره گیری طولانی از کنتور آب توجه به نصب و نگهداری صحیح آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است نکاتی که باید در این رابطه مد نظر داشت عبارتند از :

 • کنتورهای مکانیکی در مقابل ضربه حساس هستند چون دارای چرخ دنده هایی هستند که همواره میزان درگیری بین آنهاباید در حد تعریف شده ای باشد.
 • محل نصب کنتور باید در جایی باشد که از ضربات احتمالی بدور باشد.
 • قبل از نصب کنتور باید لوله به وسیله آب آزاد تمیز گردد. زیرا دلیل خرابی بسیاری از کنتورهای نو ، ورود ذرات خارجی به داخل کنتور است.
 • کنتور باید به گونه ای نصب گردد که هوا به داخل آن وارد نشود ، اگر از ورود هوا نمیتوان جلوگیری نمود باید قبل از کنتور از شیر اتوماتیک تخلیه هوا استفاده نمود. بعد از نصب کنتور نیز هواگیری و پر کردن خط لوله و کنتور باید با جریان آرام آب انجام شود ، زیرا باز نمودن ناگهانی شیر باعث ضربه خوردن مکانیزم داخلی کنتور میگردد.

دستورالعمل نصب و نگهداری کنتورهای خانگی

جهت نصب ، نگهداری و بهره برداری از کنتور رعایت موارد زیر ضروری میباشد:

 • قبل از نصب کنتور باید از سالم بودن پمپ، وجود فیلتر و عدم ذرات خارجی اطمینان حاصل نمود.
 • محل نصب کنتور باید به شکلی انتخاب گردد که از یخ زدگی کنتور محافظت نماید ، تا حد امکان مانع خالی شدن کنتور از آب گردد و همچنین از وارد آمدن فشار و ضربه به کنتور جلوگیری نماید.
 • نصب کنتورهای سرعتی باید به صورت کاملا افقی انجام گردد، به نحوی که صفحه شمارنده رو به بالا باشد. هرگونه انحراف کنتور از حالت افقی باعث کاهش دقت کاری این وسیله می شود. کنتورهای حجمی شامل این قاعده نمیگردد.
 • بعد از کنتور باید شیر یکطرفه نصب گردد تا از برگشت آب خروجی بخصوص آب گرم به داخل کنتور جلوگیری نماید.
 • از پرت کردن و ضربه زدن به کنتور باید اجتناب گردد و در هنگام نصب جهت بودن فلش حک شده روی کنتور توجه شود تا با جهت جریان آب یکی باشد.
 • پس از نصب کنتور ، آب باید به آرامی از آن عبور کند تا تخلیه هوای داخل به صورت کامل خارج گردد.